Nova usluga u Poliklinici – Post COVID-19 rehabilitacija

SVETA NEDELJA, 13. svibnja 2021. – Sve veći broj osoba koje su se liječile od COVID-19 imaju posljedice koje se manifestiraju kroz blaže ili umjerene tegobe koje utječu na smanjenu kvalitetu života. Prepoznajući potrebu, Poliklinika od svibnja 2021. u redovitoj ponudi ima i Post COVID-19 rehabilitaciju.

Programi rehabilitacije

Povratak svakodnevnom životu nakon liječenja od COVID-19 infekcije i eventualnog boravka u bolnici može biti tegobno iskustvo. Projekti Poliklinike osmišljeni su kako bi život pacijenata nakon preboljelog COVID -19 učinili što lakšim, prilikom povratka kući, poslu i obiteljskom životu. Mali svakodnevni zadaci poput penjanja stepenicama  ili rada u vrtu mogu postati veliki izazov koji testira samopouzdanje i ukazuje na sve posljedice koje je COVID-19 ostavio.

Naši personalizirani rehabilitacijski programi usmjereni su na razumijevanje simptoma i poboljšanje tolerancije na vježbanje, mišićne snage, samopouzdanja, rješavanje poteškoća s disanjem i ravnotežom kako bi se pacijentima pomoglo da se potpuno oporave. U Poliklinici je moguće dobiti edukaciju i savjete za korisnike i njihove obitelji, kako bi se osiguralo da se poboljšanja i ciljevi nakon terapija u Poliklinici mogu održati u obiteljskom i radnom  okruženju.

Individualni pristup za uspješno liječenje

Post COVID -19 rehabilitacija započinje pregledom, svrha kojega je procijeniti posljedice i mogućnosti liječenja. U sklopu pregleda treba ustanoviti opsežnost i težinu promjena. Slijedi izrada individualnog programa rehabilitacije, koja se tijekom provođenja mijenja i prilagođava ovisno o postignutom. Stoga u tom procesu, uz liječnika, fizioterapeute i medicinsku sestru, sudjeluje cijeli tim naših suradnika koji su osposobljeni za ovu problematiku. Na taj način osiguravamo da se svim preostalim simptomima upravlja na odgovarajući način.

U proteklom periodu uočili smo povećani broj korisnika koji su preboljeli COVID-19 i imaju novonastale tegobe e ili pogoršanje već postojećih koje se povezuju s preboljelom infekcijom. S obzirom da dio možemo ublažiti ili čak riješiti raznim rehabilitacijskim tehnikama odlučili smo ponuditi još jedan rehabilitacijski program u okviru naše ustanove. Naša Poliklinika ima veliko iskustvo na području rehabilitacijeiI vjerujem da to iskustvo i znanje možemo iskoristiti i kako bismo olakšali tegobe pacijentima koji pate od posljedica COVID-19 infekcije.” rekla je Ivana Rajnpreht Folnegović, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Više o ovoj usluzi možete pročitati u tekstu – Post COVID rehabilitacija