Bobath koncept

Bobath koncept je terapijski tretman na području neurološke habilitacije i rehabilitacije.

Temelji se na podrobnoj analizi i razumijevanju senzomotornih funkcija, tonusa i obrazaca kretanja i načina njihova utjecaja na svakodnevni život ljudi. Naglasak je na promatranju osobe u cijelosti (tzv. holistički pristup).

Terapija NDT Bobath je usmjerena na probleme koji dolaze kao rezultat oštećenja nezrelog centralnog živčanog sustava što ometa normalan senzomotorni, kognitivni, perceptivni i socioemocionalni razvoj. U pristupu je istaknut aspekt unapređenja komunikacije i interakcije pojedinca sa okolinom. Timski rad je veoma bitan, a funkcionira po principu terapeuti-roditelji-dijete-okolina. Važno je educirati roditelja o handlingu kako bi prepoznali i održavali uspjeh koje je dijete postiglo u terapiji.

Cilj tretmana je poboljšati funkcioniranje, izvođenje dnevnih aktivnosti kod pacijenata s oštećenjem središnjeg živčanog sustava.

Kada može pomoći:

  • poticanje normalnog, te kod poteškoća i odstupanja u neuromotornom razvoju u djece
  • cerebralna paraliza
  • multipla skleroza
  • moždani udar
  • Parkinson
  • posljedice ozljeda glave i kralježnične moždine