Pregled dječjeg fizijatra

Dr.sc Sunčica Martinec, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, dječji fizijatar dugi niz godina bavi se rehabilitacijom djece prije svega na području neurorazvojne rehabilitacije, rehabilitacije djece s cerebralnom paralizom i poteškoćama u razvoju te neurološke rehabilitacije.

Istaknute usluge:

  • Pregled i konzultacije dječjeg fizijatra
  • Edukacija i savjetovanje o provođenju neurorazvojne terapije i „handlinga“
  • Procjena neuromotornog i posturalnog razvoja
  • Aplikacija Botulinum toxina u gornje i donje ekstremitete za simptomatsko liječenje spasticiteta
  • Procjena funkcionalnog statusa djeteta
Call Now Button