PNF koncept

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija je koncept koji ima za cilj poboljšanje funkcionalnog pokreta, odnosno aktivnosti. Fizioterapeut preko onoga što pacijent može aktivira i rješava ono što mu je problem u funkcioniranju. On uči pacijenta vježbama  koje dovode do aktivacije mišića na specifičan način kako bi se aktivirao ispravan pokret, dobila bolja pokretljivost ili ojačala muskulatura. Vježbe se izvode u određenom položaju, često koristeći dijagonalne pokrete ruku, nogu, glave u različitim smjerovima po uzoru na pokrete u svakodnevnom životu. Fizioterapeut ostvaruje kontakt sa pacijentom pružajući najčešće otpor rukom ili za to koristi okolne predmete ovisno o željenom pokretu i smjeru pokreta. Pacijent je aktivno uključen u terapiju, jer se radi o vježbama koje obavlja zajedno sa terapeutom. Terapija djeluje vrlo motivirajuće za pacijenta jer ga osvještava o mogućnostima kojih nije svjestan.

Kada može pomoći:

 • multipla skleroza
 • moždani udar
 • Parkinsonova bolest
 • posljedice ozljeda glave i kralježnice
 • bolovi u kralježnici i zglobovima
 • nakon prijeloma i operativnih zahvata
 • sportske ozljede
 • loše držanje
 • skolioze, hiperkifoze, hiperlordoze
 • loša ravnoteža
 • loša koordinacija