Rehabilitacija nakon amputacije

Rehabilitacija nakon amputacije predstavlja niz procedura, a dobar rezultat je uvjetovan pravovremenom i kompetentnom rehabilitacijom. Pravovremeno se odnosi na procjenu prije svega fizijatra i kardiologa o vašoj  spremnosti za rehabilitaciju/ iduću fazu rehabilitacije. Energetska potrošnja tijekom hoda s protezom  u odnosu na hod osobe bez amputacije povećana je za oko 40 % kod osoba s potkoljenom, a 80% kod osoba s natkoljenom amputacijom. Zato je važno učiniti kardiološku, ali eventualno i drugu potrebnu obradu prije kretanja u samu protetičku fazu rehabilitacije. Kompetentno znači da rehabilitaciju provodi tim koji je školovan za ovu usko specijaliziranu rehabilitaciju. Algoritam nam daje okvire u kojima se proces provodi, ali to  je samo osnova. Suvremena protetika nudi nam široki izbor komponenti, kao što su koljena, stopala, razni prilagodnici i slično. Rehabilitacijski tim mora znati posebnosti svake proteze i njene mogućnosti, a pacijent mora biti član stručnog tima i razumjeti mogućnosti i razloge pojedinih postupaka. Rehabilitacijski program stoga je različit  za različite vrste opskrbe čak i kod istog korisnika

Rehabilitacija nakon amputacije

Rehabilitacijski proces nakon amputacije provodi se u tri faze:

  • Postoperativna faza
  • Predprotetička faza
  • Protetička faza
Rehabilitacija nakon amputacije

Postoperativna faza rehabilitacije 

Faza od amputacije do saniranja postoperacijske rane.  Uglavnom se odvija na odjelu kirurgije. Ciljevi te prve faze nakon amputacije su:

  • Menadžment boli
  • Prevencija zastoja i liječenje edema bataljka, te početak oblikovanja bataljka
  • Sprječavanje nastanka kontraktura
  • Kontrola cijeljenja rane
  • Kineziterapija: rana vertikalizacija, sjedenje, stajanje, ravnoteža, transferi
  • Edukacija o higijeni i toaleti bataljka
  • Psihološka podrška bolesniku i obitelji
Rehabilitacija nakon amputacije

Pretprotetička rehabilitacija

Odvija se u vremenu od sanacije postoperativne rane do primjene proteze. Rehabilitacijski cilj  u ovoj fazi je priprema bataljka i korisnika  za protetičku opskrbu. Fleksijske kontrakture zgloba  kuka i  koljena mogu se brzo razviti, a to dovodi do poteškoća u korištenju proteze. Kontrakture se mogu spriječiti pravovremenim uputama o ispravnom položaju i  pravilnim vježbanjem. Cilj je kineziterapije održati/ poboljšati opseg pokreta u zglobovima i ojačati mišiće bataljka, druge noge, trupa i gornjih ekstremiteta. Osobito je važna skupina glutealne i aduktorne muskulature kod natkoljene amputacije te kvadricepsa kod potkoljene amputacije. Budući da bataljak preuzima ulogu stopala i postaje opteretiv dio tijela trebamo ga pripremiti za tu ulogu. Cilj je  desenzibilizirati to područje sa senzornim stimulansima različite teksture, temperature  i tvrdoće. Obavezno se treba nastaviti s uporabom kompresivnih navlaka ili bandažiranjem. U ovoj fazi pacijent treba savladati sigurno stajanje/ hod uz pomoć štaka ili hodalice. S obzirom na veće opterećenje za srce i  krvotok naglasak će biti na povećanju opće kondicije i izdržljivosti. Uloga fizioterapeuta također je učenje korisnika o njezi bataljka te kako prepoznati razne znakove oštećenja kože na bataljku.

Rehabilitacija nakon amputacije

Protetička faza rehabilitacije

Za cilj ima svladavanje upotrebe proteze. To podrazumijeva: samostalno navlačenje i svlačenje proteze, hod s protezom po ravnoj podlozi, preko prepreka, uz i niz stepenice, sjedanje i ustajanje, padanje i dizanje, hod u prirodnom okolišu, ulazak i izlazak iz auta, eventualne sportske aktivnosti

Nakon formiranja  bataljka i provedene predprotetičke faze rehabilitacije, timski se  određuje konfiguracija protetičke opskrbe prema pacijentovim psihofizičkim mogućnostima i očekivanim planovima svakodnevnih aktivnosti.

Škola hoda dio je protetičke faze rehabilitacije koji se radi pod nadzorom liječnika i fizioterapeuta. Faze škole hoda ne smijete preskakati, a tek kada ste u potpunosti savladali jednu fazu, prelazite na drugu. Počinjemo s vježbama ustajanja, stajanja i sjedanja s protezom. Stolac ili invalidska kolica u kojima sjedite postavljaju se u razboj. Nastavljamo s drugim vježbama unutar razboja. Iduća je faza izlazak iz razboja i hod uz pomoć štaka ili hodalice, ovisno o vašim mogućnostima i procjeni tima. Nakon istreniranog hoda po ravnoj podlozi izvan razboja, počinjete vježbati hodanje po neravnom terenu, kosinama, stepenicama., prelaženje prepreka, dizanje predmeta s poda, pad i ustajanje s protezom.

Tijekom protetičke faze rehabilitacije važno je i neizostavno pacijenta educirati o njezi bataljka i održavanju ležišta kao i ostalih komponenti proteze. Isto tako upoznajemo ga s najčešćim  promjenama na bataljku i evantualnim komplikacijama.

Više o onome što vas očekuje nakon amputacije pročitajte u knjižici koju smo izdali u suradnji s Otto Bock Adria d.o.o. „ Moj život nakon amputacije“

Call Now Button